Beretning 2023

Formandens beretning 2023

2023 har været et fint år for BS&E, hvor vi har arbejdet på at finde ud af hvad vi egentligt er her for, taget i betragtning af de foregående års aflysning af sportsfestivalen og om der fortsat er en berettigelse i at være her som forening.

Vi startede med julefrokosten i december 2022, som alt i alt forløb rigtig fint og hvor de nye i bestyrelsen fik lidt mere overblik over hvad vi skal have styr på ift. at lave sådan et arrangement. Festen forløb rigtig godt og gav også et fint overskud, så stor tak til alle frivillige der hjalp til før, under og efter festen, samt til alle de glade deltagere! Vi fik desuden lavet en liste med forbedringspunkter og vi er i skrivende stund godt i gang med arrangementet 2023, hvor der kommer ny musik, ny madleverandør og et par andre nye mindre tiltag, som vi håber, kan vise at vi forsøger at forny os.

Vi håber på at blive bedre til at få involveret vores medlemsforeninger fremadrettet, specielt i julefrokosten og til vores dage for børnene.

Foråret blev brugt på at arbejde med vores nye tiltag for børnene, hvor vi uddelte opgaverne imellem os. Jeppe og Mette arbejdede med et arrangement primært for de indendørs sportsgrene, men da de greb bolden i forbindelse med en ung-leder camp, som er blevet skabt igennem et frivillighedsprojekt, vi (nok mest undertegnede) har været med i, sammen med DGI og kommunen og fik involveret de unge mennesker i at arrangere et sådant arrangement, endte det med at de arbejdede med 2 forskellige, nemlig et for små børn og et for store ”børn”.

Arrangementet for de store lykkedes aldrig helt, men dette vil der arbejdes videre på i fremtiden. Arrangementet for de små blev afviklet lørdag d. 2/9 og gik rigtig godt!

Lørdag d. 14/10 afholdte vi ”nak og æd”-arrangement. Der var ikke så mange deltagere, men dagen forløb rigtig godt og vi regner med at give det et skud igen i 2024.

Resten af året går med planlægning af julefrokost, som vi glæder os rigtig meget til og hvor billetsalget ser ud til at gå meget godt.

En stor tak skal også lyder til vores sponsorer, som er med til at give børnene ovenstående muligheder.

På vegne af bestyrelsen
Formand, Thomas Mortensen