Sammen kan vi mere.

Blåvandshuk Sport & Event er en selvstændig forening der er stiftet med det formål at støtte de eksisterende foreninger i lokalområdet. Vores primære område vil være at arrangere sportslige såvel som sociale events, der enten kan være med til at skabe en interesse for vores foreningsliv eller kan give et økonomisk overskud. Vi vil ligeledes forsøge af opbygge et netværk mellem vores medlemmer, med henblik på at minimere udgifter til bla. kursus og diverse småanskaffelser.

Alle foreningens midler administres af BS&E bestyrelse, men er øremærket til brug på vores medlemsforeninger.

Vi håber i bestyrelsen at der vil være opbakning til vores idéer og arrangementer og at vi i fremtiden kan være med til at styrke vores foreninger.

Generalforsamling 2023

Torsdag d. 30/11 kl. 19:30 i spejdernes lokaler, Østparken 129A

Dagsorden

 1. Valg af dirigent & referent.
 2. Årsberetninger fra bestyrelsen
 3. Regnskabsberetning
 4. Indkomne forslag
  - Ændring af vedtægter. Bestyrelsen ønsker flere paragrafer ændret og dette vil blive gennemgået på generalforsamlingen.
  - Ønskes ændringer på dokument inden generalforsamlingen, bedes skrives til bsevent@outlook.dk
  - Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes
 5. Valg til bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  - Thomas Mortensen (Modtager genvalg)
  - Jan Lydicksen (Modtager genvalg)
  - Mette E.H. Christensen (Modtager genvalg)
  - Henrik Mortensen (Ikke på valg)
  - Jeppe Vinther (Ikke på valg)

  På valg som suppleanter er:
  - Casper Friis (Modtager genvalg)
  - Vi mangler en suppleant

 6. Valg af revisor og 1 suppleant
  På valg som revisor er:
  - Henrik Larsen (modtager genvalg)
  På valg som revisorsuppleant er:
  - Jan Bloch (modtager genvalg)

 7. Evtentuelt