Generalforsamling

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Blåvandshuk Sport & Event

Onsdag den 6 november 2017 i Medborgerhuset kl.19.30

Forslag til Bestyrelsen skal senest afleveres 23-10-2017

Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent/ordstyrer.
  • 2. Årsberetning fra bestyrelsen.
  • 3. Regnskabsberetning.
  • 4. Indkomne forslag.
  • 5. Valg af til bestyrelsen (3 er på valg samt 2 suppleanter)
  • 6. Valg af revisorsuppleant.
  • 7. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen

Formand.

Carsten Harborg.

 

Sammen kan vi mere.

Blåvandshuk Sport & Event er en selvstædig forening der er stiftet med det formål at støtte de eksisterende foreninger i lokalområdet. Vores primære område vil være at arrangere sportslige såvel som sociale events, der enten kan være med til at skabe en interesse for vores foreningsliv eller kan give et økonomisk overskud. Vi vil ligeledse forsøge af opbygge et netværk mellem vores medlemmer, med henblik på at minimere udgifter til bla. kursus og diverse småanskaffelser. 

Alle foreningens midler administres af B S & E bestyrelse, men er øremærket til brug på vores medlemsforeninger. 

Foreningen er ny og er derfor stadig ved af udvikle sig. Vi håber i bestyrelsen at der vil være opbakning til vores ide'er og arrangementer og at vi i fremtiden kan være med til at styrke vores foreninger.