Sammen kan vi mere.

Blåvandshuk Sport & Event er en selvstædig forening der er stiftet med det formål at støtte de eksisterende foreninger i lokalområdet. Vores primære område vil være at arrangere sportslige såvel som sociale events, der enten kan være med til at skabe en interesse for vores foreningsliv eller kan give et økonomisk overskud. Vi vil ligeledse forsøge af opbygge et netværk mellem vores medlemmer, med henblik på at minimere udgifter til bla. kursus og diverse småanskaffelser. 

Alle foreningens midler administres af B S & E bestyrelse, men er øremærket til brug på vores medlemsforeninger. 

Foreningen er ny og er derfor stadig ved af udvikle sig. Vi håber i bestyrelsen at der vil være opbakning til vores ide'er og arrangementer og at vi i fremtiden kan være med til at styrke vores foreninger.

Generalforsamling 2019

D. 2 december kl. 19:30 afholdes der generalforsamling BV's cafeterie i Oksbøl.

Dagsorden er i.flg vedtægter.

§ 8. Dagsorden
Stk. 1
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Årsberetninger fra bestyrelsen (til generalforsamlingens godkendelse).
• Regnskabsberetning.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
• Valg af revisor og 1 suppleant.
• Eventuelt.

Persondata loven.

Blåvandshuk Sport & Event er i øjeblikket  igang med at gennemgå vores nuværende håndering at persondata. Vi forventer ikke de store ændringer, da vi ikke ligger inde med kritiske oplysninger, så som CPR og konto numre.

Har du/I spørgsmål til vores nuværende håndtering, er du velkommen til at kontakte Henrik Knudsen på hk@vardepaintball.dk