Sammen kan vi mere.

Blåvandshuk Sport & Event er en selvstædig forening der er stiftet med det formål at støtte de eksisterende foreninger i lokalområdet. Vores primære område vil være at arrangere sportslige såvel som sociale events, der enten kan være med til at skabe en interesse for vores foreningsliv eller kan give et økonomisk overskud. Vi vil ligeledse forsøge af opbygge et netværk mellem vores medlemmer, med henblik på at minimere udgifter til bla. kursus og diverse småanskaffelser. 

Alle foreningens midler administres af B S & E bestyrelse, men er øremærket til brug på vores medlemsforeninger. 

Foreningen er ny og er derfor stadig ved af udvikle sig. Vi håber i bestyrelsen at der vil være opbakning til vores ide'er og arrangementer og at vi i fremtiden kan være med til at styrke vores foreninger.

Generalforsamling i BS&E

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Blåvandshuk Sport & Event mandag den 31.okt kl. 19.30 i Medborgerhuset.

Forslag til bestyrelsen skal afleveres senest den 14/10 2016.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent/ordstyrer
  2. Årsberetning fra bestyrelsen
  3. Regnskabsberetning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen. ( 2 er på valg + 2 suppleanter)
  6. Valg af revisor suppleant
  7. Eventuelt.

På vegne af Best.

Marianne Hansen. Sekretær